SZYNA – DRUT MONTOWANY NA FRAMUDZE

SZYNA MONTOWANA NA FRAMUDZE

Alternatywą dla szyn montowanych na ścianie są uchwyty przymocowane do drewnianej framugi okna, chociaż szerokość framugi może utrudniać odsuwanie zasłon. Zaznaczamy miejsce mocowania wsporników, wiercimy otwory i przykręcamy uchwyty.

MONTOWANIE NA FRAMUDZE – Zaznaczamy miejsca mocowania uchwytów. Otwór wykonujemy szydłem lub — przy dłuższych śrubach — elektryczną wiertarką, używając wiertła do drewna. Wkręcamy śruby przytrzymujące uchwyty.

PRZEDŁUŻENIE FRAMUGI – Jeśli zasłony będą rozsuwane na boki po to, by wpuścić do pomieszczenia jak najwięcej światła, można wydłużyć framugę za pomocą pary krótkich drewnianych listew przymocowanych do ściany. Uchwyty mocujemy do listew, jak podano powyżej.

WÓZKI I OGRANICZNIKI
Jeśli szyna została już prawidłowo zamocowana i przytwierdzona do uchwytów, należy obliczyć, ile będzie potrzeba wózków, j Następnie należy je wsunąć w tor szyny i zabezpieczyć końce odpowiednim ogranicznikiem lub ozdobnym zakończeniem, i Przy wieszaniu zasłon sami z łatwością dodamy lub odejmiemy odpowiednią liczbę wózków po zdjęciu takiego ogranicznika lub zakończenia.

MOCOWANIE DRUTU DO FRAMUGI

Lekkie przejrzyste i siatkowe firanki można zawiesić w oknie lub otworze drzwiowym na drucie sprężynowym pokrytym tworzywem. Drut mocuje się do wkrętów z oczkiem, które można wkręcić w bok lub lico framugi. Najpierw wyznaczamy miejsca wkrętów i robimy odpowiednie otwory szydłem do wiercenia dziurek. Drut tniemy szczypcami do odpowiedniej długości.

1 WYKONANIE OTWORÓW PROWADZĄCYCH
W miejscach zaznaczonych ołówkiem na framudze po obu stronach okna robimy szydłem małe otwory, które posłużą do wkręcenia gwintowanych wkrętów.

2 UMOCOWANIE WKRĘTÓW
Wkręcamy wkręty ręcznie tak, aby ich oczka były tuż nad powierzchnią framugi. Mierzymy odległość między oczkami i przycinamy odpowiednio drut odliczając długość haczyków.

3 PRZYMOCOWANIE DRUTU DO HACZYKÓW
Przytwierdzamy haczyki na obu końcach drutu. Jeden z haczyków zaczepiamy o oczko we framudze. Napinamy drut i zaczepiamy drugi haczyk o oczko z drugiej strony okna.

INSTALOWANIE DESKI GZYMSU

Najpierw wyznaczamy położenie deski gzymsu, ustawiając ją równolegle do okna lub sufitu. Jeżeli okno i sufit nie są równolegle, stosujemy poziomnicę. Wiercimy otwory elektryczną wiertarką do betonu. Mocujemy deskę do ściany nad oknem za pomocą uchwytów przykręconych śrubami w kolkach rozporowych.

1 ZAZNACZANIE I WIERCENIE OTWORÓW
Deskę gzymsu przykładamy centralnie nad otworem i — używając poziomnicy — zaznaczamy ołówkiem na ścianie punkty do wiercenia otworów do mocowania deski. Odejmujemy deskę, wiercimy otwory i wkładamy w nie kołki rozporowe.

2 PRZYTWIERDZANIE UCHWYTÓW
Przykładamy deskę do ściany w oznaczonym miejscu. Przykręcamy uchwyty do kołków rozporowych. Przy dużym gzymsie będziemy zapewne potrzebowali pomocy.