MONTOWANIE SZYN NA ŚCIANIE

Wybieramy szyny najbardziej odpowiednie do danej taśmy lub ręcznego marszczenia zasłony. Mierzymy szerokość okna, uwzględniając dodatkowe miejsce z obu stron. W zależności od potrzeby szynę można przyciąć do wymaganej długości. Niewielkie uchwyty służą do umocowania szyn. Za pomocą ołówka, centymetra i linijki wyznaczamy na ścianie miejsca na uchwyty szyn. Wiercimy otwory wiertarką do betonu, wkładamy w nie odpowiednie kołki rozporowe, a następnie mocujemy uchwyty wkręcając śrubokrętem odpowiednie śruby.

1 WYZNACZANIE I MIEJSCA SZYNY
Ołówkiem zaznaczamy ciąg punktów powyżej górnej krawędzi okna, w równej odległości od sufitu. Jeśli szyna ma być zamontowana bardzo blisko sufitu, pamiętajmy o zostawieniu miejsca na montaż gzymsu.

2 WYZNACZENIE LINII PROWADZĄCEJ
Przez wyznaczone wcześniej punkty przeprowadzamy linię, rysując ją za pomocą linijki bezpośrednio na ścianie. Zgodnie z instrukcją producenta, określającą minimalną bezpieczną odległość między uchwytami mocującymi szynę do ściany, wyznaczamy te punkty na ścianie.

3 ZAZNACZANIE MIEJSC WIERCENIA KOŁKÓW
Zaczynając od krawędzi okna i pozostawiając miejsce z boku, ołówkiem zaznaczamy miejsca wiercenia otworów na kołki (tu pozostawiono z boku 10 cm). Pierwszy punkt, w którym umocowany zostanie uchwyt, powinien być oddalony o 5 cm od końca szyny. Wiercimy pierwszy otwór i wkładamy kołek.

4 UMOCOWANIE UCHWYTÓW
Przykładamy pierwszy uchwyt i odpowiednią śrubę w wyznaczonym miejscu. Lekko wpychamy koniec śruby w kołek i wkręcamy. Podobnie mocujemy kolejne uchwyty, wiercąc otwory, wkładając kołki i wkręcając śruby.

3 UMIEJSCOWIENIE SZYNY
Upewniamy się, czy wszystkie uchwyty są ustawione prawidłowo. Następnie wsuwamy lub wciskamy szynę w uchwyty. Jeśli okaże się, że szyna nie jest umieszczona centralnie nad oknem, trzeba ją zdjąć i jeszcze raz przymocować.

6 PRZYMOCOWANIE SZYNY
Jeśli szyna znajdzie się na właściwym miejscu, przytwierdzamy ją do uchwytów znajdującymi się przy nich śrubkami.