Mierzenie zasłon

WYMAGANE POMIARY – Długość karniszu oraz zasłony są podstawą w obliczaniu ilości materiału potrzebnego na zasłony. Najdokładniej mierzymy używając stalowej taśmy mierniczej lub drewnianej linijki. Aby wyliczyć szerokość tkaniny, trzeba zmierzyć rozpiętość karniszu między ogranicznikami (A). Mierząc odległość od szyny do podłogi (B) czy też od szyny do parapetu (C) zaczynamy od drążka czy szyny.
W zależności od planowanej długości zasłon uzyskaną długość B lub C musimy trochę zwiększyć lub zmniejszyć
A – DŁUGOŚĆ KARNISZU
B – ODLEGŁOŚĆ OD SZYNY DO PODŁOGI
C – ODLEGŁOŚĆ OD SZYNY DO PARAPETU

Ilość potrzebnej tkaniny zależy od szerokości otworu, sposobu zawieszenia, rodzaju taśmy marszczącej, długości zasłony i rozmiarów wzoru na materiale. Żeby zasłony sięgające podłogi nie opierały się na niej, należy odjąć 12 mm od odległości szyna-podłoga (B). Jeśli chcemy, aby fałdy załamywały się nad podłogą, trzeba dodać 5—20 cm do długości B. W przypadku zasłon sięgających do parapetu okna stosuje się dwie długości: albo 12 mm nad parapetem (C), albo 5—20 cm poniżej — tzw. długość fartucha. Góra zasłony powinna zakrywać szynę lub lekko wystawać ponad nią. Jeśli zastosujemy karnisz drążkowy, zasłona powinna wisieć tuż pod nim. Długość tkaniny powinna być równa odległości od górnej krawędzi zasłony lub wybranego karniszu do dolnego brzegu zasłony wybranej długości. Dodajemy jeszcze 7,5 cm na podszycie góry i 15 cm na obrębienie dołu.

Aby ustalić szerokość potrzebnej tkaniny, mierzymy rozpiętość karniszu (A) i dodajemy tyle, ile jest niezbędne, jeśli zasłony mają zachodzić na siebie. Uzyskaną sumę mnożymy przez grubość taśmy marszczącej. Dodajemy 30 cm na podłożenie bocznych krawędzi. Aby dowiedzieć się, ile części będzie potrzeba na szerokość zasłony, dzielimy to przez szerokość tkaniny, zaokrąglając w górę do najbliższej liczby pełnej. Całkowitą ilość potrzebnej tkaniny obliczamy mnożąc liczbę potrzebnych części przez wyliczoną powyżej długość.

DOPASOWANIE WZORÓW

Obliczając ilość materiału wzorzystego musimy ponadto wziąć pod uwagę konieczność dokładnego dopasowania wzoru na całej szerokości zasłony. Staramy się zawsze umieszczać wzór centralnie na każdej zasłonie.

MIERZENIE POWTARZAJĄCEGO SIĘ WZORU

Wybraną tkaninę zasłonową rozkładamy na gładkiej, płaskiej powierzchni i starannie mierzymy wielkość jednego powtarzającego się wzoru. Wystarczy, jeśli dodamy po jednym wzorze dodatkowo do każdej części zasłony, aby wystarczyło na dopasowanie wzoru po dwu stronach szwu lub na sąsiednich zasłonach.

KROJENIE

Staranne krojenie jest tak samo ważne jak dokładne mierzenie. Tkaninę rozkładamy na płaskiej powierzchni. Kroimy pod kątem prostym i wzdłuż włókna lub, jeśli to konieczne, według wykroju. Do krojenia tkaniny będą potrzebne podstawowe przybory do szycia. Luźno tkane materiały należy kroić wzdłuż wyciągniętej nitki.

1 WYCIĄGANIE NITKI Nacinamy odrobinę brzeg tkaniny, wyciągamy z tego miejsca pojedynczą nitkę i ponownie wygładzamy tkaninę.

2 KROJENIE TKANINY Wykorzystując kanalik powstały po wyciągnięciu nitki jako linię wskazującą, kroimy tkaninę nożycami krawieckimi.

Dodaj komentarz