Zapięcia – Dziurki od guzików

Zarówno guziki, jak i dziurki powinny być rozmieszczone bardzo starannie, aby zapięcie się nie otwierało. Aby wzmocnić dziurki, można zabezpieczyć ich brzegi dwiema warstwami materiału i obrzucać ściegiem dzierganym. W wielu maszynach do szycia jest specjalne wyposażenie do obrębiania dziurek od guzików. Zamiast dziurek można niekiedy stosować pętelki z rulonika.

DZIURKI OBRZUCANE MASZYNOWO

1 WYZNACZANIE MIEJSC NA DZIURKI
Wyznaczamy najpierw miejsce, gdzie ma być środek dziurki, i dopasowujemy do niego guzik. Zaznaczamy szerokość guzika z poprawką na jego grubość i małym zapasem na obrzucenie brzegów.

2 WYCINANIE DZIUREK
Obie strony zaznaczonych miejsc obrzucamy maszynowym ściegiem do obrębiania dziurek. Przebijamy otworek za pomocą specjalnego urządzenia lub małych, ostrych nożyczek. Rozcinamy dziurkę na całej długości.

DZIURKI OBRZUCANE RĘCZNIE

1 WYCINANIE DZIURKI
Zaznaczamy mydełkiem krawieckim lub znikopisem miejsce, gdzie ma być dziurka, oraz wyznaczamy jej długość. Wycinamy otwór dziurki małymi, ostrymi nożyczkami lub specjalnym przyrządem.

2 WYZNACZANIE BRZEGÓW
Przydatna jest do tego specjalna nitka do obrębiania dziurek. Zaczepiamy ją w jednym końcu wycięcia – tym, który może wytrzymać pewien nacisk. Ten koniec kilkakrotnie przeszywamy i od niego zaczynamy obrzucanie.

3 OBRZUCANIE BRZEGÓW
Stosujemy ścieg dziergany wzdłuż jednego brzegu dziurki. Drugi jej koniec również mocno, kilkakrotnie przeszywamy, potem tak samo obrzucamy i zakańczamy.

PĘTELKI OD GUZIKÓW

Zaczynamy od przyszycia guzików w przeznaczonych na nie miejscach na krawędzi otworu. Na odpowiadających im miejscach po przeciwnej stronie otworu przypinamy rulonik, nadając mu formę pętelek. Dopasowujemy kształt i rozstaw pętelek do kształtu i rozstawu guzików. Fastrygujemy je i przyszywamy.

Dodaj komentarz