CIĘCIE SPIRALNE PLISY ZE SKOSU

CIĘCIE SPIRALNE PLISY ZE SKOSU

1. WYZNACZANIE PRZEKĄTNEJ – Można tak uzyskać długą plisę, ze skosu w jednym kawałku. Bierzemy prostokąt materiału z równo przyciętymi brzegami i składamy go skośnie tak, aby krótszy bok zetknął się z sąsiednim. Przyprasowujemy i przecinamy materiał wzdłuż tej linii.

2. Zszywanie części – Odcięty trójkąt łączymy z pozostałą częścią materiału (prawymi stronami do siebie), zestawiając ze sobą krótsze boki prostokąta, aby po zszyciu otrzymać kształt rombu. Zszywamy te boki ściegiem płaskim w odległości 6 mm od brzegów i rozprasowujemy szew.

3. ZAZNACZANIE PASKÓW – Kładziemy otrzymany po zszyciu romb prawą stroną do góry. Rysujemy linie równoległe do przekątnej w odstępach równych szerokości potrzebnej nam lamówki, Do wyznaczania pasków używamy mydełka krawieckiego lub znikopisu i linijki.

4. FORMOWANIE WALCA – Składamy romb materiału prawą stroną do środka, zestawiając ze sobą końce narysowanych pasków, ale tak, by przesunąć je o jeden. W ten sposób otrzymamy spiralę. Spinamy ze sobą zestawione brzegi tak, by tworzyły walec. Odwracamy prawą stroną na zewnątrz.

5. CIĘCIE PLISY – Sprawdzamy i odwracamy walec na lewą stronę, fastrygujemy szew i zszywamy ściegiem płaskim w odległości 6 mm od brzegu. Rozprasowujemy szew płasko. Zaczynając od jednego końca, rozcinamy cały walec spiralnie. Otrzymamy jeden długi pasek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *