CIĘCIE SPIRALNE PLISY ZE SKOSU

CIĘCIE SPIRALNE PLISY ZE SKOSU

1. WYZNACZANIE PRZEKĄTNEJ – Można tak uzyskać długą plisę, ze skosu w jednym kawałku. Bierzemy prostokąt materiału z równo przyciętymi brzegami i składamy go skośnie tak, aby krótszy bok zetknął się z sąsiednim. Przyprasowujemy i przecinamy materiał wzdłuż tej linii.

2. Zszywanie części – Odcięty trójkąt łączymy z pozostałą częścią materiału (prawymi stronami do siebie), zestawiając ze sobą krótsze boki prostokąta, aby po zszyciu otrzymać kształt rombu. Zszywamy te boki ściegiem płaskim w odległości 6 mm od brzegów i rozprasowujemy szew.

3. ZAZNACZANIE PASKÓW – Kładziemy otrzymany po zszyciu romb prawą stroną do góry. Rysujemy linie równoległe do przekątnej w odstępach równych szerokości potrzebnej nam lamówki, Do wyznaczania pasków używamy mydełka krawieckiego lub znikopisu i linijki.

4. FORMOWANIE WALCA – Składamy romb materiału prawą stroną do środka, zestawiając ze sobą końce narysowanych pasków, ale tak, by przesunąć je o jeden. W ten sposób otrzymamy spiralę. Spinamy ze sobą zestawione brzegi tak, by tworzyły walec. Odwracamy prawą stroną na zewnątrz.

5. CIĘCIE PLISY – Sprawdzamy i odwracamy walec na lewą stronę, fastrygujemy szew i zszywamy ściegiem płaskim w odległości 6 mm od brzegu. Rozprasowujemy szew płasko. Zaczynając od jednego końca, rozcinamy cały walec spiralnie. Otrzymamy jeden długi pasek.

Dodaj komentarz