PODWÓJNY OBRĘB PODSZYTY ŚCIEGIEM KRYTYM

PODWÓJNY OBRĘB PODSZYTY ŚCIEGIEM KRYTYM

1. CZYNNOŚCI WSTĘPNE – ten rodzaj obrębu stosujemy przy materiałach cienkich. Zakładamy obręb na żądaną szerokość, zaprasowujemy i zakładamy jeszcze raz tyle samo. Przypinamy szpilkami i fastrygujemy obręb w pewnej odległości od jego górnej części. Odginamy górny brzeg obrębu o 5 mm. Umocowujemy nitkę i nabieramy na igłę jedną lub dwie nitki materiału z głównej części.

2 PODSZYWANIE OBRĘBU Wykonujemy krótki ścieg przez jedną warstwę materiału w tej części obrębu, która ma być powtórnie założona. Takie same ściegi wykonujemy na przemian na obrębie i głównej partii materiału. Kiedy skończymy, odwijamy założoną część tak, jak była poprzednio, i przyprasowujemy. dzięki czemu zakrywa ona ścieg

Dodaj komentarz