MONTERINGSSKINN PÅ EN VEGG

Vi velger skinnene som er best egnet for et gitt bånd eller for manuell rynking av gardinen. Vi måler bredden på vinduet, med ekstra plass på begge sider. Avhengig av behov kan skinnen kappes til ønsket lengde. Små holdere brukes til å fikse skinnene. Med en blyant, merk av stedene for skinneholderne på veggen med centimeter og linjaler. Vi borer hull med en betongbor, vi setter i dem passende veggplugger, og fest deretter håndtakene ved å skru inn de aktuelle skruene med en skrutrekker.

1 MERKING OG STEDER FOR JERNBANEN
Vi bruker en blyant for å markere en streng med punkter over den øvre kanten av vinduet, like langt fra taket. Hvis skinnen skal monteres veldig nær taket, husk å gi plass til montering av gesims.

2 GODKJENNELSE AV GUIDELINJEN
Vi passerer linjen gjennom de tidligere utpekte punktene, ved å tegne den direkte på veggen med en linjal. I henhold til produsentens instruksjoner, angi minimum sikker avstand mellom holderne som fester skinnen til veggen, vi markerer disse punktene på veggen.

3 MERKING AV PIN-BORESTEDER
Starter fra kanten av vinduet og gir plass til siden, merk med blyant stedene for borehull for dybler (her til venstre 10 cm). Det første punktet, der håndtaket skal festes, skal være fjernt fra 5 cm fra enden av skinnen. Vi borer det første hullet og setter inn pluggen.

4 MONTERING AV HÅNDTAKENE
Sett det første håndtaket og den aktuelle skruen på det angitte stedet. Vi skyver enden av bolten lett inn i pluggen og skru den inn. Vi fikser de neste håndtakene på en lignende måte, bore hull, å sette inn dyvelene og stramme skruene.

3 JERNBANENE
Vi sørger for det, at alle håndtakene er riktig plassert. Deretter setter du inn eller skyver skinnen inn i holderne. Hvis det viser seg, at skinnen ikke er sentrert over vinduet, den må fjernes og festes på nytt.

6 FESTING AV JERNBANEN
Hvis skinnen er på rett sted, vi fester den til håndtakene med skruene ved siden av dem.