MONTERA JÄRNOR PÅ EN VÄG

Vi väljer de skenor som passar bäst för tejpen eller för manuell rynkning av gardinen. Vi mäter fönstrets bredd, med extra utrymme på båda sidor. Beroende på behoven kan skenan skäras till önskad längd. Små hållare används för att fixera skenorna. Med en penna, markera platserna för rälshållarna på väggen med centimeter och linjaler. Vi borar hål med en betongborr, vi sätter i dem lämpliga väggproppar, och fäst sedan handtagen genom att skruva in lämpliga skruvar med en skruvmejsel.

1 MÄRKNING OCH PLATSER AV JÄRNAN
Vi använder en penna för att markera en sträng med punkter ovanför fönstrets överkant, lika långt från taket. Om skenan ska monteras mycket nära taket, kom ihåg att lämna utrymme för installation av taklisten.

2 GODKÄNNANDE AV GUIDLINJEN
Vi passerar linjen genom de tidigare angivna punkterna, genom att rita den direkt på väggen med en linjal. Enligt tillverkarens instruktioner, specificerar det minsta säkra avståndet mellan hållarna som fäster skenan mot väggen, vi markerar dessa punkter på väggen.

3 MÄRKNING AV PIN-BORRPLATSER
Börjar från fönstrets kant och lämnar utrymme åt sidan, markera platserna för borrhål för pluggarna med en penna (här kvar åt sidan 10 centimeter). Första punkten, där handtaget kommer att fästas, bör vara avlägsen av 5 cm från skenans ände. Vi borrar det första hålet och sätter in pluggen.

4 FÄSTA HANDTAGEN
Vi sätter det första handtaget och lämplig skruv på den utsedda platsen. Vi trycker lätt in änden på bulten i pluggen och skruvar in den. Vi fixar nästa handtag på liknande sätt, borrhål, sätta i pluggarna och dra åt skruvarna.

3 JÄRNPLATS
Vi ser till, att alla handtag är korrekt placerade. Sätt sedan in eller tryck in skenan i hållarna. Om det visar sig, att skenan inte är centrerad över fönstret, den måste tas bort och sättas på igen.

6 FÄSTAR JÄRNAN
Om skenan är på rätt plats, vi fäster den på handtagen med skruvarna bredvid dem.