MONTÁŽNE ŽELEZNICE NA STENU

Vyberáme koľajnice, ktoré sú najvhodnejšie na pásku alebo na ručné orezávanie závesu. Zmeriame šírku okna, s extra priestorom na oboch stranách. Podľa potreby je možné koľajnicu prerezať na požadovanú dĺžku. Na upevnenie koľajníc sa používajú malé držiaky. S ceruzkou, miesta pre držiaky koľajníc na stene označte pomocou centimetrov a pravítok. Vyvŕtame otvory betónovým vrtákom, vložili sme do nich príslušné hmoždinky, a potom utiahnite rukoväte zaskrutkovaním príslušných skrutiek pomocou skrutkovača.

1 OZNAČENIE A MIESTA ŽELEZNICE
Ceruzkou označíme reťazec bodov nad horným okrajom okna, v rovnakej vzdialenosti od stropu. Ak sa má koľajnica namontovať veľmi blízko stropu, nezabudnite ponechať priestor na inštaláciu rímsy.

2 TYPOVÉ SCHVÁLENIE SPRIEVODCOVEJ LINIE
Čiaru prechádzame cez predtým určené body, tak, že ho pomocou pravítka nakreslíte priamo na stenu. Podľa pokynov výrobcu, s uvedením minimálnej bezpečnej vzdialenosti medzi držiakmi upevňujúcimi koľajnicu k stene, označíme tieto body na stene.

3 OZNAČENIE V PINTACÍCH MIESTA S PINOM
Začínajúc od okraja okna a ponechávajúc priestor bokom, ceruzkou označte miesta vŕtania otvorov pre hmoždinky (tu ponechané bokom 10 cm). Prvý bod, v ktorej bude pripevnená rukoväť, by mal byť vzdialený od 5 cm od konca koľajnice. Vyvŕtame prvý otvor a zasunieme hmoždinku.

4 Upevnenie rukovätí
Prvú rukoväť a príslušnú skrutku odložíme na určené miesto. Koniec skrutky ľahko zatlačíme do hmoždinky a zaskrutkujeme. Podobným spôsobom fixujeme ďalšie rukoväte, vŕtanie otvorov, zasunutie hmoždiniek a dotiahnutie skrutiek.

3 POLOHA ŽELEZNICE
Presvedčíme sa, že všetky rukoväte sú správne umiestnené. Potom vložte alebo stlačte lištu do držiakov. Ak sa to ukáže, že koľajnica nie je vycentrovaná nad oknom, musí sa odstrániť a znovu pripevniť.

6 Upevnenie koľajnice
Ak je koľajnica na správnom mieste, pripevníme ho k rukovätiam pomocou skrutiek vedľa nich.