Meracie záclony

POŽADOVANÉ MERANIA – Dĺžka záclonovej tyče a záclon sú základom pre výpočet množstva materiálu potrebného na záclony. Najpresnejšie meriame pomocou oceľového metra alebo dreveného pravítka. Na výpočet šírky látky, musíte zmerať rozpätie záclonovej tyče medzi dorazmi (A). Meraním vzdialenosti od koľajnice k podlahe (B) alebo od koľajnice po parapet (C.) začíname tyčou alebo koľajnicou.
Podľa plánovanej dĺžky záclon sa musí získaná dĺžka B alebo C mierne zväčšiť alebo zmenšiť
A – DĹŽKA ZÁVERY
B – VZDIALENOSŤ OD ŽELEZNICE K PODLAHE
C. – VZDIALENOSŤ OD ŽELEZNICE PO OKNO

Potrebné množstvo látky závisí od šírky otvoru, spôsob pozastavenia, druh sťahovacej pásky, dĺžka závesu a veľkosť vzoru na látke. Aby záclony siahajúce po podlahu na nej nespočívali, by sa malo odpočítať 12 mm od vzdialenosti medzi železnicou a podlahou (B). ak chceme, aby sa záhyby zložili cez podlahu, K dĺžke B je potrebné pripočítať 5-20 cm.. Dve dĺžky sa používajú na závesy, ktoré sa tiahnu až po parapet: alebo 12 mm nad parapetom (C.), alebo 5-20 cm dole - tzv. dĺžka zástera. Horná časť závesu by mala zakrývať koľajnicu alebo mierne vyčnievať nad ňu. Ak použijeme tyčovú záclonovú lištu, záves by mal visieť tesne pod ním. Dĺžka textílie by sa mala rovnať vzdialenosti od horného okraja záclony alebo vybranej záclonovej tyče k spodnému okraju záclony vybranej dĺžky. Pridáme ďalšie 7,5 cm na podšívke zvršku a 15 cm okolo dna.

Ak chcete zistiť šírku látky, ktorú potrebujete, zmeriame rozpätie záclonovej tyče (A) a toľko pridáme, koľko je potrebné, ak sa majú závesy prekrývať. Získaný súčet sa vynásobí hrúbkou sťahovacej pásky. Pridáme 30 cm dať bočné okraje. Učiť sa, koľko častí bude potrebných na šírku záclony, vydelíme ho šírkou látky, zaokrúhli nahor na najbližšie celé číslo. Celkové množstvo potrebnej textílie sa vypočíta vynásobením počtu potrebných dielov dĺžkou vypočítanou vyššie.

ZHODY VZORU

Pri výpočte množstva vzorovaného materiálu musíme brať do úvahy aj potrebu presného zladenia vzoru po celej šírke záclony. Vždy sa snažíme umiestniť vzor centrálne na každú oponu.

MERANIE OPAKUJÚCEHO VZORU

Vybranú záclonovú látku rozložíme na hladkú, rovný povrch a opatrne zmerajte veľkosť jedného opakujúceho sa vzoru. To je dosť, ak ku každej časti závesu pridáme ešte jeden vzor, dosť na to, aby zodpovedali vzoru na oboch stranách švu alebo na susedných závesoch.

KRÍŽEK

Opatrné rezanie je rovnako dôležité ako presné meranie. Tkaninu rozložíme na rovný povrch. Striháme v pravom uhle a pozdĺž vlákna resp, ak je to potrebné, podľa vzoru. Na rezanie látky budete potrebovať základné šijacie potreby. Pozdĺž vytiahnutej nite nastrihajte voľne tkané látky.

1 ODSTRÁNENIE ZÁVITU Trochu sme odstrihli okraj látky, z tohto miesta odoberieme jediný závit a látku opäť uhladíme.

2 REZANIE TKANÍN Ako vodítko používame kanál vytvorený po vytiahnutí nite, látku sme nastrihali krajčírskymi nožnicami.