ŽELEZNICA – NAMONTOVANÉ NA RÁM

RÁM MONTOVANÁ ŽELEZNICA

Alternatívou k koľajniciam namontovaným na stene sú kľučky pripevnené k drevenému rámu okna, aj keď šírka zárubne môže sťažiť otváranie záclon. Označíme miesto upevnenia konzol, vyvŕtame otvory a zaskrutkujeme rukoväte.

MONTÁŽ NA RÁM – Označujeme miesta, kde sú úchyty pripevnené. Otvor urobíme pomocou šidla alebo - dlhšími skrutkami - elektrickou vŕtačkou, pomocou vrtáka do dreva. Zaskrutkujeme skrutky, ktoré držia rukoväte.

ROZŠÍRENIE RÁMU – Ak sa potom závesy posunú nabok, aby vpustilo do miestnosti čo najviac svetla, zárubňu môžete predĺžiť pomocou dvojice krátkych drevených lamiel pripevnených k stene. Pripevnite rukoväte k lištám, ako je uvedené vyššie.

VOZÍKY A ZADRŽIAVAČKY
Ak je koľajnica už správne namontovaná a pripevnená k držiakom, treba vypočítať, koľko vozíkov bude potrebných, j Potom ich zasuňte do koľajnice a konce zaistite vhodným dorazom alebo ozdobným zakončením, i Pri zavesení záclon môžeme ľahko sami pridať alebo odobrať vhodný počet vozíkov po odstránení takého dorazu alebo konca.

UPEVNENIE DRÔTU K RÁMU

Ľahké priehľadné a sieťové záclony je možné zavesiť do otvoru okna alebo dverí na pružinový drôt pokrytý plastom. Drôt je pripevnený k skrutkám očkom, ktoré je možné zaskrutkovať do boku alebo tváre rámu dverí. Najskôr si označte miesta pre skrutky a pomocou vŕtačky na vyvŕtanie otvorov urobte príslušné otvory. Pomocou klieští odstrihnite drôt na požadovanú dĺžku.

1 VÝROBA VODIČOVÝCH OTVOROV
Na miestach označených ceruzkou urobte na ráme po oboch stranách okna malé otvory so šidlom, ktoré sa použijú na dotiahnutie závitových skrutiek.

2 UPEVNENIE ŠROUBOV
Takto zaskrutkujeme skrutky, tak, aby ich oči boli tesne nad povrchom zárubne. Zmeriame vzdialenosť medzi očkami a podľa toho odstrihneme drôt, pričom odpočítavame dĺžku háčikov.

3 PRIPOJENIE DRÁTU K HÁČIKOM
Na obidva konce drôtu pripevníme háčiky. Jeden z háčikov je pripevnený k očku v ráme dverí. Napneme drôt a druhý háčik zahákneme za očko na druhej strane okna.

INŠTALÁCIA STRECHY

Najskôr označíme umiestnenie rímsovej dosky, umiestnením rovnobežne s oknom alebo stropom. Ak okno a strop nie sú rovnobežné, používame vodováhu. Elektrické vŕtačky do betónu vyvŕtame otvory. Dosku pripevníme k stene nad oknom pomocou držiakov zaskrutkovaných skrutkami v rozpínacích skrutkách.

1 OZNAČOVACIE A VRTACIE OTVORY
Umiestnite rímsovú dosku stredom nad otvor a pomocou vodováhy vyznačte ceruzkou body na vyvŕtanie otvorov na upevnenie dosky na stenu. Odejmujemy dOSKY, vyvŕtame otvory a vložíme do nich hmoždinky.

2 PRIPOJENIE RÚČOK
Dosku sme položili k stene na vyznačenom mieste. Rukoväte naskrutkujeme na hmoždinky. Pravdepodobne budeme potrebovať pomoc s veľkou rímsou.