Clasps – Buttons

Although buttons are used more for clothing, sometimes they are also suitable for upholstery products, especially bed linen. Guziki mogą być wyrabiane z masy

Clasps – binding hooks

Haftki Przyszywane ręcznie metalowe haftki stanowią proste urządzenie do łączenia części wyrobu na styk lub na zakładkę. They are hardly visible, dostępne

Lace, ribbons, bows

LACE 1 FINISHING ON THE HORNS - If the edges of the fabric are sewn with lace, we need to properly connect it at the corners. Składamy końce koronki