MONTÁŽNÍ ŽELEZNICE NA STĚNU

Vybíráme kolejnice, které jsou nejvhodnější pro pásku nebo pro ruční řasení závěsu. Změříme šířku okna, s extra prostorem na obou stranách. Podle potřeby lze kolejnici zkrátit na požadovanou délku. K upevnění kolejnic se používají malé držáky. S tužkou, označte místa pro držáky kolejnic na zdi centimetry a pravítky. Vyvrtáme otvory betonovým vrtákem, vložili jsme do nich vhodné hmoždinky, a poté utáhněte rukojeti zašroubováním příslušných šroubů pomocí šroubováku.

1 OZNAČENÍ A MÍSTA ŽELEZNICE
Pomocí tužky označíme řetězec bodů nad horním okrajem okna, ve stejné vzdálenosti od stropu. Pokud má být kolejnice namontována velmi blízko ke stropu, nezapomeňte ponechat prostor pro instalaci římsy.

2 SCHVÁLENÍ VODÍCÍ LINKY
Procházíme čáru přes dříve určené body, nakreslením pomocí pravítka přímo na zeď. Podle pokynů výrobce, specifikující minimální bezpečnou vzdálenost mezi držáky upevňujícími kolejnici ke zdi, označíme tyto body na zdi.

3 OZNAČENÍ MÍST Vrtání PIN
Počínaje od okraje okna a ponecháním prostoru po straně, tužkou označte místa pro vrtání otvorů pro hmoždinky (tady ponecháno stranou 10 cm). První bod, ve kterém bude připevněna rukojeť, by měl být vzdálený od 5 cm od konce kolejnice. Vyvrtáme první otvor a zasuneme hmoždinku.

4 UCHYCENÍ RUKOJETÍ
První rukojeť a příslušný šroub vložíme na určené místo. Konec šroubu lehce zatlačíme do hmoždinky a zašroubujeme. Další úchyty opravíme podobným způsobem, vrtání otvorů, zasunutím hmoždinek a utažením šroubů.

3 POLOHA ŽELEZNICE
Ujistíme se, že všechny rukojeti jsou správně umístěny. Poté zasuňte nebo zatlačte kolejnici do držáků. Pokud se to ukáže, že kolejnice není vycentrována nad oknem, musí být odstraněn a znovu připojen.

6 UPEVNĚNÍ ŽELEZNICE
Pokud je kolejnice na správném místě, připevníme jej na rukojeti šrouby vedle nich.