Instalace záclonových lišt a tyčí

Při šroubování záclonových tyčí nezapomeňte ponechat po obou stranách otvoru okna místo, které vám umožní volně odhalit záclony. Záclonová tyč by měla být připevněna ke zdi nebo k rámu okna. Tyč nebo tyčové závěsy jsou podle definice viditelné, kolejnice jsou skryty za závěsy. Pojďme se ujistit, ten prut, tyč nebo kolejnice probíhají rovnoběžně s horním okrajem otvoru nebo stropu.
Pokud jsou okna a stěny rozhodně v pravém úhlu, pojďme použít vodováhu, Pokud ne, Pojďme zkontrolovat polohu instalované clony "okem"”.

INSTALACE BAROVÝCH ZÁVĚSŮ A PRUTŮ

Kovové nebo dřevěné tyče na záclony a tyče, kompletní s držáky, jsou vyráběny v několika standardních délkách a lze je podle potřeby stříhat. Nejprve změříme šířku otvoru spolu s rámem dveří a vezmeme v úvahu prostor pro vysunutí záclon na obou stranách otvoru. Poté zvolíme tyč nebo tyč alespoň tak dlouhou jako měřená vzdálenost a určíme potřebný počet kruhů. Označíme tužkou 5 cm nad okenním otvorem, čára probíhající podél něj a za jeho obrysem na obou stranách. Připevňujeme držáky ke zdi, pomocí vrtáku do betonu, hmoždinky a šrouby a šroubovák.

1 OZNAČENÍ MÍSTA
Na linii označíme místo upevnění držáku, nezapomeňte ponechat prostor na obou stranách otvoru pro zavěšení záclon a dalších 5-10 cm na obou stranách, pokud plánujeme dekorativní konec tyče přesahující konzolu. W oznaczonym miejscu wiercimy otwóri umieszczamy w nim kolek.

2 SEŘÍZENÍ DRŽÁKU
Držák zašroubujeme do hmoždinky. Připevněte druhý držák na druhé straně okna. Pokud je hůl dlouhá, pamatujte na další držák ve středu, aby se tyč neohnula pod tíhou záclon.

3 PŘIPOJENÍ PODPOR
Vložíme podpěry do svítidel připevněných ke stěnám a zašroubujeme je malými šrouby. Posuneme lištu jedním z držáků a umístíme na ni všechny kruhy (kromě dvou). Poté zasuňte lištu do druhého držáku.

4 UCHYCENÍ KONCÍ
Na jeden konec tyčinky položte jeden ze dvou levých kruhů a upevněte konec tyčinky. Totéž děláme na druhé straně. Umístěte lištu do středu v závorkách.

5 UPEVNĚNÍ BARU
Posledním krokem je zasunutí malého šroubu dodaného v sadě do otvoru ve spodní části každé svorky držáku. Jakmile je šroub zašroubován do dřeva, lišta bude bezpečně na svém místě.