ŽELEZNICE – MONTÁŽ NA RÁM

RÁM MONTOVANÁ ŽELEZNICE

Alternativou ke kolejnicím namontovaným na stěně jsou úchyty připevněné k dřevěnému okennímu rámu, i když šířka zárubně může ztížit otevření záclon. Označíme místo upevnění držáků, vyvrtáme otvory a zašroubujeme rukojeti.

MONTÁŽ NA RÁM – Označíme místa, kde jsou rukojeti připevněny. Otvory vytvoříme pomocí šidla nebo - pomocí delších šroubů - elektrickou vrtačkou, pomocí vrtačky do dřeva. Zašroubujeme šrouby, které drží rukojeti.

ROZŠÍŘENÍ RÁMU – Pokud se závěsy poté zasunou do strany, aby do místnosti proniklo co nejvíce světla, zárubeň můžete prodloužit dvojicí krátkých dřevěných lamel připevněných ke zdi. Připevněte rukojeti na lamely, jak je uvedeno výše.

VOZÍKY A OMEZENÍ
Pokud je lišta již řádně namontována a připevněna k držákům, musí být vypočítán, kolik vozíků bude potřeba, j Poté je zasuňte do kolejnice a konce zajistěte vhodným dorazem nebo ozdobným zakončením, i Při zavěšení záclon můžeme sami snadno odebrat nebo odebrat příslušný počet vozíků po odstranění takového dorazu nebo konce.

UPEVNĚNÍ DRÁTU K RÁMU

Lehké průhledné a síťované závěsy lze zavěsit do okna nebo dveří na pružinový drát pokrytý plastem. Drát je ke šroubům připevněn očkem, které lze našroubovat na boční nebo čelní stranu rámu dveří. Nejprve označte místa pro šrouby a pomocí vrtáku vytvořte příslušné otvory pro vrtání otvorů. Kleštěmi odstřihněte drát na požadovanou délku.

1 VÝROBA VODÍCÍCH OTVORŮ
Na místech označených tužkou na rámu na obou stranách okna vytvořte malé otvory s šídlem, který bude použit k utažení závitových šroubů.

2 UCHYCENÍ ŠROUBŮ
Takto zašroubujeme šrouby, takže jejich oči jsou těsně nad povrchem rámu dveří. Změříme vzdálenost mezi očky a odpovídajícím způsobem odstřihneme drát, přičemž odpočítáváme délku háčků.

3 PŘIPOJENÍ DRÁTU K HÁČKŮM
Na oba konce drátu připevníme háčky. Jeden z háčků je připevněn k oku v rámu dveří. Napneme drát a zahákneme druhý háček k oku na druhé straně okna.

INSTALACE STŘECHY

Nejprve označíme umístění římsy, umístěte jej rovnoběžně s oknem nebo stropem. Pokud okno a strop nejsou rovnoběžné, používáme vodováhu. Vyvrtáme otvory elektrickým vrtákem do betonu. Desku připevňujeme ke stěně nad oknem pomocí držáků přišroubovaných šrouby v rozpínacích šroubech.

1 OZNAČENÍ A VRTÁNÍ OTVORŮ
Umístěte římsovou desku centrálně nad otvor a pomocí vodováhy označte tužkou body pro vyvrtání otvorů pro upevnění desky na zeď. Odejmujemy deskę, vyvrtáme otvory a zasuneme do nich hmoždinky.

2 PŘIPOJENÍ RUKOJETÍ
Dali jsme desku ke zdi na vyznačeném místě. Našroubujeme rukojeti na hmoždinky. Pravděpodobně budeme potřebovat pomoc s velkou římsou.